Kontrola doraźna w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)