Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skołyszynie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)