Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu (Działalność OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)