Kontrola kompleksowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny)