Kontrola kompleksowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)