Kontrola kompleksowa w MT MEDIC SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Tomasz Stapiński (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)