Kontrola kompleksowa w NZOL „OSTOJA” w Podemszczyźnie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)