Kontrola kompleksowa w NZOZ – Ambulatoryjny ZOZ w Łętowni (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)