Kontrola kompleksowa w NZOZ Przychodnia Zdrowia w Narolu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)