Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)