Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie (Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)