Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku (Działalność PCPR w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej)