Kontrola kompleksowa w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM GMINNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)