Kontrola kompleksowa w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stalowej Woli (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)