Kontrola kompleksowa w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)