Kontrola kompleksowa w „Transmedical” Maciechowski & Gucwa Spółka Cywilna (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)