Kontrola kompleksowa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)