Kontrola problemowa Urzędzie Miasta Przemyśla (Prawidłowość zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych)