Kontrola problemowa w Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)