Kontrola problemowa w firmie Agencja Ochrony Osób i Mienia „PEFREKCJA” sp. z o.o. (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)