Kontrola problemowa w firmie Ochrona Mienia „PEWNOŚĆ” sp. z o.o. (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)