Kontrola problemowa w Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nikiel Ostrowskiej (Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)