Kontrola problemowa w Fundacji POMOC Sanatorium Uzdrowiskowym „SOLINKA” Oddziale w Polańczyku (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)