Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce (Realizacja świadczeń wychowawczych)