Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy (Realizacja świadczeń wychowawczych)