Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni (Realizacja świadczeń wychowawczych)