Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu (Realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych)