Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie (Realizacja świadczeń wychowawczych)