Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym (Realizacja świadczeń wychowawczych)