Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach (Realizacja świadczeń wychowawczych)