Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raniżowie (Realizacja świadczeń wychowawczych)