Kontrola problemowa w Jarosławskim Katolickim Stowarzyszeniu Charytatywnym im. O. Pio w Radawie Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Profilaktyczno-Rehabilitacyjnym (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)