Kontrola problemowa w Klubie Młodzieżowym w Przybówce (Ocena organizacji czasu wolnego i zajęć prowadzonych w placówce wsparcia dziennego)