Kontrola problemowa w NZOS SU „BAJKA” (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)