Kontrola problemowa w obiekcie „ŚWITEZIANKA” w Rymanowie-Zdroju (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)