Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pikulicach (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)