Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)