Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem (Realizacja świadczeń wychowawczych)