Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku (Realizacja świadczeń wychowawczych)