Kontrola problemowa w P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o. (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywaniai wspólnicy Sp. jawna (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)