Kontrola problemowa w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM w Jaśle (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)