Kontrola problemowa w Podkarpackim Stowarzyszeniu Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)