Kontrola problemowa w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)