Kontrola problemowa w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu (Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)