Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie (Ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej)