Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)