Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)