Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie (Prawidłowość przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia)