Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)