Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie (Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy)